LIFE INFUSION

Tractament intensiu dels efluents residuals i conversió en productes resultants útils i sostenibles: biogàs, nutrients i aigua

QUÈ?

L’objectiu principal d’INFUSION és provar un pla de tractament innovador basat en la recuperació de recursos per a l’obtenció de biogàs, nutrients i aigua regenerada tant dels lixiviats de dipòsit controlat com del digestat líquid de la fracció orgànica dels residus municipals (FORM)

COM?

Amb un procés d’abocament gairebé nul que segueix els principis de l’economia circular.

Solució Tècnica

ON?

A dos centres de gestió de residus: Ecoparc 2 de Barcelona i COGERSA de Gijón.

Emplaçament demostratiu

QUAN?

Del setembre del 2020 a l’agost del 2024.

Pla de treball

PER QUÈ?

 Per tancar el cicle entre els residus i els recursos dels dipòsits controlats i les plantes de gestió de residus i reduir l’impacte social, econòmic i mediambiental.

Resultats previstos

Recuperar energia, nutrients i aigua a partir del lixiviat de dipòsits controlats i del digestat líquid de la fracció orgànica de residu municipal (FORM).

Reduir l’impacte ambiental del digestat líquid de la FORM i del lixiviat del dipòsit controlat generats en les instal·lacions de tractament de RM.

Disseminar els resultats del projecte a altres regions i estendre el procés a altres sectors amb efluents similars.

Demostrar la viabilitat social, econòmica, tècnica i mediambiental de la solució INFUSION.

Últimes notícies