Primer workshop sobre l’ACV i l’ACC de la solució Infusion