LIFE INFUSION participa en la reunió de seguiment del projecte CITISYSTEM