Les aigües residuals del complex de COGERSA, un recurs per a la valorització