LIFE INFUSION participa en la jornada tècnica PRO-FEM 2024