Comença el trasllat del pilot LIFE INFUSION a COGERSA