Primera reunió presencial del projecte LIFE INFUSION