Progrés del projecte LIFE INFUSION durant el febrer 2022