LIFE INFUSION participa en les jornades de networking del LIFE CLEAN UP