Resultats obtinguts amb contactors de membrana en el projecte LIFE INFUSION