El pilot LIFE INFUSION comença a aterrar a Astúries