De LIFE METHAMORPHOSIS a LIFE INFUSION, adaptació del prototip